broj: 7/1887        pdf (11,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
† Antun Šranković     PDF    TXT 281
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj.     PDF    TXT 293
† Franjo pl. Grossbauer-Waldstättski.?     PDF    TXT 323
Proračunavanje množine sjemeni sa sjetvu.     PDF    TXT 324
 
Družtvene viesti:
     
Glavna skupština. — Sjednica upravljajućeg odbora našeg družtva.     PDF    TXT 328
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba drva u državnih šumah. — Kako stoji trgovina s hrastovinu dužicami u Sisku? — Stečaj drvarske tvrdke Kovačić i Altman.     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Viestnik za šumarstvo i gospodarstvo. — Konjušnice za veći i manji posjed 330—331 Osobne viesti: Strogi šumarski izpit. — Umrli su.     PDF    TXT 331
 
Sitnice:
     
Nagrada vis. kralj. zemaljske vlade za pošumljenje golieti u kraškom predielu. — Niži izpiti za lugarsko i pomoćno čuvarsko osoblje. — Čudnovat pojav rastenja. — Josip Išeg, lugar vlastelinstva kutjevačkog ubijen u šumi. — Molba.     PDF    TXT 331
Potvrda. — Stanje blagajne     PDF    TXT 335

                UNDER CONSTRUCTION