broj: 4/1887        pdf (8,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188704 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše G. Pausa
Presslerov svrdao, koji rabi za izmjeru i proračunavanje drvnog prihoda.     PDF    TXT 141
Piše D. P.
Kratko izvješće o poučnoj ekskurziji slušatelja šumarstva na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču u šume „Salskammerguta" g. 1886.     PDF    TXT 149
Piše F. X. K.
O dobivanju tanina iz hrastovine.     PDF    TXT 161
Piše K.
Državni šumarski izpiti u Budimpešti god. 1886.     PDF    TXT 162
Piše S
Zakonarstvo i zvierokradja.     PDF    TXT 165
 
Družtvene viesti:
     
Molba na p. n. gg. družtvene članove. — Naklada „Šumarskog lista" br. 4     PDF    TXT 169
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Vrieme za odpravljanje pošiljaka od divljači.     PDF    TXT 170
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba raznih vrsti podredjenih drva za palice u šumah petrovaradinske imovne obćina. — Dražba drva u šumah otočke imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala. — Trgovačke crtice iz ogulinskog kraja (godine 1886.) 171—176 Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo. — Obćinar, tjednik za upravu i javnu sigurnost     PDF    TXT 175
 
Lovstvo:
     
Lov Njegove carske Visosti kraljević Rudolfa na otoku Krku. — Uspieh lova god. 1886. varaždinskog lovnog družtva. — Lov u lovištih vlastelinstva Klenovnik (županija varaždinska) godine 1881. do uključivo 1886.     PDF    TXT 176
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljenje     PDF    TXT 176
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje mjesta. — Niži izpit za pomoćno lugarsko osoblje. — Iznajmljenje šumskih sječina na prelazno poljsko gospodarenje. — Poziv na obću izložbu u Német-Palanku. — Što šta iz posestrime Dalmacije. — Prisilno pošumljenje golieti u Galiciji. — Za podupiranje pošumljenja krši i površina mura ili sviža, Flugsand, u Galiciji. — Bukva, smreka i limba ili pažulek prema vazduhu i toplini. — Otrovno drvo. — Paučad u šumah. — Preko 2000 godina staro drvo. — Perzijski šah na lovu. — Oesterreichischer Reichsforstverein. — Moravsko-slezko šumarsko učilište u Eulenbergu. — Trgovina s gotovimi kućami iz drva u Americi. — Šume u Njemačkoj. — Svojstvo trkalja (pritka). — Pošumljenje greda ili sipina u Fraucuzkoj. — Drveni sag, Holztapete. — O životnoj snagi divljega mačka. — Računarski pregled. — Polazak na kr. gosp. i šumar. učilištu u Križevcih.     PDF    TXT 176
Novom godinom pristupili družtvu. — Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Objava glede hrv. šumarskog koledara za god. 1888. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 183

                UNDER CONSTRUCTION