broj: 3/1887        pdf (7,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188703 and arb=1 order by id

 
Članci
     
M. R.
Sjetva i pretvorba listnjača u mješovitu šumu. Piše     PDF    TXT 113
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Nacrt osnova za uredjenje gospodarstva i uprave šuma urbarij obćina. — Podpora za promicanje šumskoga gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 133
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba za zemaljske stipendiste i ostale domaće slušatelje šumarstva na visokoj školi za kulturu tla u Beču glede polaganja, teoret. držav. izpita. - Naredba za dozvolu podignuća brklje u Vršicah na cesti Mrzla Vodica - Gerovo.     PDF    TXT 133
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh dražbe stabala kod otočke imov. obćine. — Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne obćine. — Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Javna dražba hrastovih debala urbarialne obćine Harastin. — Dražba hrastovih, jasenovih, brestovih, bukovih i inih stabala kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj. šumarskog ureda u Otočcu. — Izvoz hrastovih dužica iz Austro-Ugarske 1886. — Nova domaća drvarska industrija u Zagrebu.     PDF    TXT 134
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumski zakoni i zakoni o lovu; sabrao i izdao Fran Žaver Kesterčanek kr. nadšumar županije zagrebačke.     PDF    TXT 137
 
Lovstvo:
     
Ubijeni medjedi u čabarskoj gospoštiji.     PDF    TXT 137
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promjene šumarskih činovnika.     PDF    TXT 137
 
Sitnice:
     
Nagrade za pošumljenje krasa. — Upotrebljivost bukovine za brodarstvo. — Lov na medjeda u šumariji Lividraga vlastelinstva čabarskog. — Pitanje.     PDF    TXT 137
Novo pristupivši družtveni članovi poč. god. 1887. — Dopisnica uredničtva. — Izpravak tiskarske pogrieške.     PDF    TXT 140

                UNDER CONSTRUCTION