broj: 7/1886        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188607 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Ante Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik
K poglavju potrajnoga uživanja šuma.     PDF    TXT 289
Karnostna vlast nad imovinskimi činovnici.     PDF    TXT 294
Piše Josip Ettinger, kr. kat šum. nadzornik
Jedna o pepeljarenju     pdf    TXT 297
Pitomi kesten.     PDF    TXT 300
Upotrebljavanje kažnjenika kod radnjah oko pošumljenja Krasa.     PDF    TXT 302
Piše Gj. Koča
Sastav šumskoga zraka i važnost ugljične kiseline po vegetaciju šuma.     PDF    TXT 305
 
Družtvene viesti:
     
Molba. — U predmetu izdanja zakona za uredjenje šumske uprave urbarnih imovnih obćina. — U predmetu predstavke centralnoga zemaljsk. šumskoga biljevištva .     PDF    TXT 322
 
Trgovačke viesti:
     
Promet s dužicami. — Šumske prodaje. — Izkaz o uspjehu dražbe, obdržavane dne 15 lipnja 1886. kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu glede prodaje drvnoga etata za g. 1886. n kr. šumarijah : Ogulin, Jasenak, Begovorazdobje i Kriviput     PDF    TXT 323
 
Naredbe i zakoni:
     
Može li se po trećih od pravoužitnika kupljena gradja plieniti?     PDF    TXT 324
 
Lovstvo:
     
Nenadana lovina. — Utamanjena grabežljiva zvjerad u bivšoj vojnoj Krajini 1885. — Izpiti iz ribogojstva .     PDF    TXT 326
 
Knjižtvo :
     
Zbirka šumarskih zakona i naredaba, kao i zakona i naredaba o lovstvu. — Umjetno ribarstvo. — O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnoga grmlja i drveća. — K riešavanju pitanja vlastničtva šuma u Bosnoj. — Poljska privreda .     PDF    TXT 327
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Ob udobnosti lugarske službe u Banovini. — Opet ubijen lugar. — Navala na lugara. — Izkaz šumskih kvarova i njihova novčana vriednost u šumah slunjske imovne obćine za vrieme od početka godine 1883. do konca 1885. — Šumski požari. — Šumski prekršaji u području kr. podžupanije požežke.     pdf    TXT 328
 
Raznoliko:
     
Sa visoke škole za zemljotežtvo u Beču. — Vriednost kebra. — Šumarski državni izpiti u Budapešti. — Mletačka šumarska učiona na otoku Korčuli u Dalmaciji. — Šumarstvo u području kr. podžupanije delničke. — Izvanredni proračun krajiške investicijonalne zaklade za godinu 1886. — Požar u tvornici tanina u Županju. — Novi štetočinac. — Borov prelac. — Uredjenje bujice „Bunarska Draga" (Obrovac, Dalmacija). — Sušenje drva. — Lovina grofa Arca-Zinneberga. — Ovogodišnje glavne skupštine austrijskih šumarskih družtva .     PDF    TXT 331
 
Osobne viesti:
     
Umrli. — Natječaji. — Imenovanja .     PDF    TXT 335
Potvrda.     PDF    TXT 335
Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 336
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 336

                UNDER CONSTRUCTION