broj: 6/1886        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188606 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Odgovor J. Kozarca na ocjenu „zašto fraxinus excelsior" strašilo?
K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.     PDF    TXT 241
Po A. Böde-u
Organizacija šumarske uprave u Magjarskoj.     PDF    TXT 249
Piše D. Stiasny, vlast. šum. pristav
Uzgoj eucalyptusa.     PDF    TXT 260
K pitanju naobrazbe pomoćnoga i čuvarskoga osoblja.     PDF    TXT 263
Od J. Ettingera
Zašto se obćine zagajenju šuma toli opiru?     PDF    TXT 267
Izplaćuju li se šume guljuče u Hrvatskoj?.     PDF    TXT 270
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora.     PDF    TXT 276
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje (V.)     PDF    TXT 277
 
Naredbe i zakoni:
     
Naredba glede sakupljanja podataka o lovu. — Naredba u pogledu uzčuvanja šuma u bivšoj gornjoj Krajini. — Hrvatski zakon za kras.     PDF    TXT 277
 
Lovstvo:
     
Ulovio pet vukova. — Lov na jelene. — Sa lovišta grofa Bombellesa.     PDF    TXT 279
 
Knjižtvo :
     
Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. — Profesor barun Dr. A. Seckendorff o uredjenju bujica. — Šumarski odsjek na sveučilištu.     PDF    TXT 279
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Šumski požari. — K statistiki šumskih prekršaja u hrvatskih državnih šumah g. 1884. — Šumske štete u području kr. podžupanije križevačke g. 1885.     PDF    TXT 280
 
Raznoliko:
     
Znak vremena. K ilustraciji urbarne imovno-obćinske šumske uprave. — Lugarski izpiti. — Pošumljenje krša u području riečke podžupanije. — Radnje oko pošumljenja krša u Kranjskoj god. 1885. — Žalostni pojav. — Državna šumarska uprava i kr. šumarsko učilište u Križevcih. — Hrvatski šumski veleposjednici. — Stanje glavnica imovnih obćina koncem god. 1885. — Da li žir škodljiv? — K šumarskoj statistiki Hrvatske. — Prihod i razhod hrvatskih državnih šuma od g. 1881. do 1884. — Gorostasno drveće. — Zemaljska šumska kulturielna zaklada u Magjarskoj. — Kako se drugdje radi o podignuću šumarstva. — Izkaz o kompetenciji pravoužitnika za gradju i ogrievno drvo na temelju izkaza obrazaca 1., 2., 3. i 5. naputka A. od g. 1881. — Poučno putovanje u. Liku. — Iztraživanje o sadržini kisika u šumskom zraku. — Uporaba paprati. — Novi šumarski mjerački stroj.     PDF    TXT 281
Osobne viesti.     PDF    TXT 288
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION