broj: 12/1885        pdf (6,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188512 and arb=1 order by id

 
Različite viesti
     
Nadalje pristupili u družtvo. - Izpravak i razjašnjenje     PDF    TXT 472
 
Članci
     
IX. Glavna skupština šumarskoga družtva     PDF    TXT 473
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Rieč hrvatskim šumarom     PDF    TXT 475
Šumarski institut sveučilišta u Giessenu     PDF    TXT 477
Šumarstvo i reorganizacija političke uprave u Hrvatskoj     PDF    TXT 482
Piše Gjuro Koča, nadšumar
Libanski cedri.     PDF    TXT 483
Iz českog prev. I. Z-a.
Kako se obavljaše katastralna procjena šuma u Bosni.     PDF    TXT 486
Alpinski ili bieli zec     PDF    TXT 490
Šumarski odnošaji u Hercegovini     PDF    TXT 494
 
Različite viesti:
     
Slava dvadesetpetgodišnjice kr. gospodarskoga i šumarskoga učilišta u Križevcih. — Molba. Natječaji. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumarski državni izpiti u Ljubljani. — Hrvatski šumarski koledar za g. 1886. — Enciklopedija gospodarstva. — Četiri hiljade godina stara hrastovina. — Znak vremena — Promet s dužicami Češko šumarsko školsko družtvo. — Šumske prodaje (X.). — Knjižtvo Jedna o krčenju šuma. — Dobivanje tanina iz hrastovih odpadaka. — Uzgoj palica. — Lugarnica u Temešvaru. — Visoki lov. — Pošast zečeva u Kranjskoj. — Ribarski tečaj na šumarskoj akademiji u Tharandu. — Lov u reviru zagrebačkoga nadbiskupa - Po čem se razlikuju stare guske i patke od mladih? — Ustrielio Medvjeda. — Šumarski zavod u Eulenbergu u Moravskoj. — Bi li šumarski institut u savezu sa zagrebačkim sveučilištem imao slušatelja? — Breza na novovjeke šumare Šumarski koledar za mjesec prosinac. — † Umrli. — Imenovanja     PDF    TXT 499

                UNDER CONSTRUCTION