broj: 10/1885        pdf (6,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188510 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Potreba zakona za urbarno-imovnu obćinsku upravu.     PDF    TXT 401
MALBOHAN, Eduard
Pošumljenje hrvatskoga kraša.     PDF    TXT 403
Paušalovanje šumsko-upravnog osoblja imovnih obćina.     PDF    TXT 410
Piše M. Radošević, šumarnik
Tvorenje palica.     PDF    TXT 415
 
Različite viesti :
     
P. n. gg. suradnikom lista. — Na znanje. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Proslava dvadesetpetgodišnjice križevačkog zavoda. — Šumske prodaje. (VIII.). — Šumske prodaje u Bosnoj. — Koju o padanju vriednosti šišarke. — Promet s dužicami. — K šumarskoj statistike Hrvatske. — K statistiki šum. upravnog osoblja u Hrvatskoj. — Trgovina pijavicami u Slavoniji. — Kraš kao državna naselbina kažnjenika. — Izvješće kr. gospod. i šumarskog učilišta u Križevcih za g. 1884/5. — Riedki pojav. — Tetriebovi u Bosni. — Hrvatske državne šume, njihov prihod i razhod. — Riedka lovina. — K statistici lova u Češkoj, Štajerskoj i Salzburžkoj. — Šumarski institut u Petrogradu. — Šumarstvo u češkoj. — Carski lov u Kromjerežu. — Rusko šumarsko družtvo. — U čast 40-godišnjice službovanja g. A. Danhelovskog. — Češko šumarsko družtvo. — Pitome divokoze. — Šumarski koledar za mjesec listopad. — † Umro. — Nesreća. — Osobne viesti.     PDF    TXT 422

                UNDER CONSTRUCTION