broj: 4/1885        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188504 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Priobćuje Ferdo Zickmundovsky, c. kr. zemalj. šum. nadzornik
Šumarstvo u Dalmaciji.     PDF    TXT 141
Piše Fran Kružić, profesor tehničke struke na kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcih
Barometer u mjerničkoj praksi.     PDF    TXT 155
Saobćuje Paja T. Todorović, minist. činov. u Beogradu
Viesti iz Srbije.     PDF    TXT 173
Piše kr. kat. šum nadzornik Josip Ettinger
Naše šumsko gospodarstvo i nacrt novog šumskog zakona.     PDF    TXT 175
 
Različite viesti :
     
Ubaviest ! Odborska sjednica. — Radostan pojav. — Izpravak sporazumka radi. — Natječaji. — Šumske prodaje (IV.). — K statistiki lova u Hrvatskoj. — Sretan lovac. — Pomama talijanskih lovaca. — Jagnjedova kora hrana zecevom. — Pogibeljni vuci. — Upit na veleposjednike hrvatske. — Šumarski koledar za travanj. — Ubaviest. — † Umrli. — Imenovanja.     PDF    TXT 182
Potvrda     PDF    TXT 187
Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 188
Nadalje pristupili u družtva.     PDF    TXT 188

                UNDER CONSTRUCTION