broj: 5/1884        pdf (9,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188405 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Izvješće društvenoga tajnika na ime upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga društva za VIII. glavnu skupštinu za godinu 1884.     PDF    TXT 235
Odkuda sušaki.     PDF    TXT 245
Nacrt osnove zakona o podignuću ribarstva u kopnih vodah u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 246
Preotimanje krša u Hrvatskoj.     PDF    TXT 251
Imade li u Hrvatskoj t. z. kotarskih šumara?.     PDF    TXT 253
Nov zakon o neposrednom porezu u kr. Srbiji i poljska privreda.     PDF    TXT 255
Šumarsko tehničko osoblje političke uprave u Cislajtaniji.     PDF    TXT 258
O potreboći vode šumskog drvlja.     PDF    TXT 262
 
Različite viesti:
     
P. n. gg. suradnikom „Šum. lista". — Glavna skupština odgodjena. — Odborska sjednica. — Šumarski mjesečnik. — Sa križevačkog šumarskog zavoda. — Šumarski državni izpiti. — Francezka trgovina drvom. — Indijska hrastovina ili tikovina. — Biesni vuci. — Lovački vitežki red. — Žalostni pojavi. — Novinstvo i hrvatsko šumarstvo. — Pažnja na lovne karte. — K pitanju diobe urbarno-obćinskih pašnika i šuma. — Rabijatan lugar. — Regulacija Drave. — Cieplenje biesnoće. — Osam ljudih ranjeno od kurjaka. — Darovi muzeju. — Orijaški orlovi. — Stanje zaklade za promicanje gospodarskih svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije. — Orijaško drvo. — Za čuvanje obćinskih šuma. — Na uvaženje. — Ornithologijska izložba u Beču. — Kunići strah Neveselandije. — Šume u Kranjskoj. — Detailni program šumarske skupine (V) na budapeštanskoj izložbi god. 1885. — Šumarstvo u Grčkoj. — Zvjerokradica ubio se nehotice sam. — Sadržina vode u drvu. — Orijaški divlji kesten. — Katastralnoj procjeni šuma Hrvatske. — Gubar. — Kako ćeš preko zime sačuvati kostanj i bukvicu. — Ribarstvo u Švajcarskoj. — K pošumljenju krša. — Iz Dalmacije. — Iz Istre. — Umro. — Odlikovanja. — Imenovanja.     PDF    TXT 270
Potvrda     PDF    TXT 285
Stanje društvene blagajne prigodom škontrovanja.     PDF    TXT 286
Stanje blagajne.     PDF    TXT 286
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 286

                UNDER CONSTRUCTION