broj: 4/1884        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
VIII. Glavna skupština.     PDF    TXT 173
K 25-godišnjici službovanja kr. šum. nadzor, kr. Mije Vrbanića     PDF    TXT 174
Priobćuje J. Etinger, kr. kat. šum. nadzornik
Crtice sa hrvatsko-primorskog Krasa.     PDF    TXT 176
Stanje šumarstva područja županije virovitičke.     PDF    TXT 179
Nacrt šumskog zakona na kraljevinu Srbiju.     PDF    TXT 183
Piše M. Starčević, šumar
K preustroju uprave imovnih obćina.     PDF    TXT 205
 
Različite viesti.
     
Ovogodišnji šumarski sastanak u Novoj Gradiški. — Sjednica upravljajućega odbora. — Umrli. — Lugarski izpiti. — Prinos poviesti. — Naši šumarski državni izpiti. — Opet šumski požar. — Previšnje lovište u obedskoj bari nedaleko Kupovina — Dvadesetpet-godišnjica hrvatskog šumarskog učilišta. — Izkaz javnog šum osoblja u Hrvatskoj. — Lovačke crtice. — Kako se ustanovljuje prirastni postotak? — Nova šumarska škola u Magjarskoj. — Žalostni pojavi. — Sabirajte koru žutikovine. — Riedki pojav. — Reci da ti nereknem. — K statistici šumarstva. — Šumarska izložba u Edinburgu. — Kongres lovoobranbenih družtva. — Gorivost njekih vrsti drveća. — Bukovi šliperi. — Stogodišnjica strieljačkoga družtva u Osieku. — Hrvatsko planinsko družtvo. — Barbarizam. — Nove družtvene povelje. — Glas iz Dalmacije o šumarskom družtvu i listu. — Nova promjerka. — Lugarski poučnik. — Strukovni zavodi za drvarsku industriju. — Kako ćemo povisiti trajnost drva. — K pitanju riešavanje prijava šumskih šteta. — Potrošba gorivog drva grada Beča. — Potrošba divljači u Beču. — Zemaljsko kulturno vieće i šumarstvo. — Imenovanja.     PDF    TXT 222
Potvrda     PDF    TXT 233
Stanje blagajne     PDF    TXT 234
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 234

                UNDER CONSTRUCTION