broj: 5/1882        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188205 and arb=1 order by id

 
     
VI. glavna skupština hrv. šumarskog družtva.     PDF    TXT 233
Izvješće družtvenog tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora tečajem godine 1881/82.     PDF    TXT 241
DOJKOVIĆ, Vilim
Nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku i Slavoniju, ustanovljen na VI. glavnoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva, obdržavanoj na dne 13. kolovoza 1882. i sliedećih dana u gradu Zagrebu.     PDF    TXT 254
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata.     PDF    TXT 279
 
Različite viesti
     
Gospodi članovom hrvatskog šumarskog družtva na znanje. — Šume Austro-Ungarije. — Hempelov kolendar za god. 1883. — Hrvatska šumarska knjižnica na izložbi u Trstu. — Njegova visost kraljević na lovu u Sedmogradskoj. — Nova industrija željeznica. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih. — Biesan kurjak. — Drvarska obrt u Hrvatskoj. — Potučena divljač u Hrvatskoj i Slavoniji. — Poučno putovanje u Norvežku i Švedsku. — Činovnički status kr. ugarskih državnih činovnika. — O državnih šuma u Hrvatskoj. — Glavni (XI.) sastanak njemačkih šumara. — Požar skladišta za drvo. — Ustrieljen šumar. — Divokoza u Hrvatskoj nizini. — Krajiška investitionalna zaklada. — Izvješće o radu djačkog literarnog družtva „Plug" na kr. šumarsko-gospodarskom učilištu tečajem školske godine 1881/82. — Kako da očuvamo sjetvu protiv pticah. — Boj sa medvjedom. — Konačni izpit na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Die Pflanzenzucht im Walde. — Statističko izvješće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. — Orijaš medju hrastovi Njemačke. — Vuci u okolici zagrebačkoj. — Gospodari i šumari Austrije. — Kako dugo živu ptice. — Podzemna šuma. — Imenovanja. — Novi članovi hrvatskog šumarskog družtva. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 301
Zaključni račun za godinu 1881.     PDF    TXT 310

                UNDER CONSTRUCTION