broj: 3/1882        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188203 and arb=1 order by id

 
     
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,     PDF    TXT 117
piše N. Radošević
Kako da dignemo svoje bačvarstvo ?     PDF    TXT 135
piše Ljudevit Stein, ravnatelj pakračke gospoštije.
K šumskim požarom pakračke podžupanije,     PDF    TXT 138
Josipa Ettingera, kr. kat. šumarskog nadzornika.
Putositnice     pdf    TXT 140
napisao F. Zikmundovsky, šum. nadzornik u Zadru
Eucalyptus     PDF    TXT 152
 
Različite viesti
     
Na ubaviest. — Stanje družtvene blagajne. — Crni zec. — Šumski požari. — Novo djelo o hrvatskom šumarstvu. — Osnova novoga zakona o porezu na oružje i na lov. — Njemačka šumarska družtva. — Sjednice upravljajućeg odbora. — Lešnjaci. — Riedak pojav. — Austrijsko šumarsko družtvo. — Nova promjerka g. šumarnika Reussa. — Austrijski šumarski kongres. — Nov način uzčuvanja stupova, vinogradarskog kolja itd. — Odlikovanje. — Utama-njivanje koristnih ptica u Italiji. — Borba a kradljivci zvjeradi. — Bojno vieće zečeva — Da li je moguće ? — Ratarska statistika zemlje. — Šumarstvo Dalmacije. — Šumarska zbirka kr. šumarskog učilišta u Križevcih. — Petnajstgodišnja hrastovina. — Hajka. — Opazka.     PDF    TXT 156

                UNDER CONSTRUCTION