broj: 1/1882        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188201 and arb=1 order by id

 
     
???
Još koja o reorganizaciji uprave i gospodarenja u hrvatskih obćinskih šumah.     PDF    TXT 1
???
Zakon od 11. srpnja 1881.     PDF    TXT 12
piše Dušan Ilić, šumar.
Razmatranja o stanju šuma i gospodarstva II. šumskoga kotara imovne obćine otočke     PDF    TXT 24
napisao i visokoj vladi podnio profesor Vladimir Kiseljak
Izviešće o poučnom putovanju u Račah, istarsku Goricu i Trst,     PDF    TXT 32
piše M. Radošević
Izlet na Risnjak i koješta o šumarskom obrtništvu u hrvatskoj Švici     PDF    TXT 41
 
Različite viesti
     
Gospodi suradnikom šumarskoga lista na znanje. — Novi madjarski šumski zakon od god. 1879. — Atlas bilja. — Status osoblja austrijske državne i zakladne šumarske uprave. — Izumrla divjač. — Kako li nam valja uzčuvati sjetvu od pohare. — K uzgoju stranih vrsti drveća. — Iz Dalmacije. — Koliko Beč potrebuje goriva? — Novi zakon ob imovnih obćinah protegnut i na banovinu. — Veliki zvierinjak. — Šumarsko obrtno družtvo u Hrvatskoj. — Lovačke crtice iz križevačke okolice. — Zagrebačka gora kraške naravi. — Döbners Botanik für Forstmänner. — Novo djelo profesora M. Presslera. — Najnovije djelo profesora dra. A. baruna Seckendorfa. — Sjednica upravljajućega odbora. — Lov u Hrvatskoj. — Lugarnice u Cislajtaniji. — Koliko triesla imade kora šumskoga drveća. — Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. — Iz Hercegovine. — Koliko imade njemačkih šumarskih družtva i učilišta? — Nova vrst uporabe bukovine. — Sadite orah. — Drvene pete. — Obrtnička izložba u Zagrebu. — Natječaj. — Molba. — Obaviestnik za posjednike šuma i pilana, trgovce drvi itd. — Družtvene i osobne viesti. — Naša družtvena zbirka. — Potvrda prijetka o uplaćenih družtvenih prinosih od 1. studenoga do konca prosinca g. 1881. — Opazka. — Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 47

                UNDER CONSTRUCTION