broj: 5/1881        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188105 and arb=1 order by id

 
     
Izviešće tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog družtva tečajem god. 1881     PDF    TXT 205
piše Fran Kesterčanek
Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva     PDF    TXT 210
po dru. Seckendorfu
Svrha i važnost šumarskih pokušališta     PDF    TXT 226
piše Franjo Cerman
Šumarstvo požežke podžupanije     PDF    TXT 237
obzirom na kataster, priobćuje Antun Tomić
Nekoliko rieči o silhueti šumarnika Danhelovskoga     PDF    TXT 248
 
Različite viesti
     
Njegovo Veličanstvo doći će na lov u Hrvatsku. — Šumarsko pitanje opet na hrv. saboru. — Drvena palača. — Madjarsko šumarsko družtvo. — Sjednica upravljajućega odbora hrv. šumarskoga družtva. — Šumarstvo u Rusiji. — Vele da će— ali kad će? — Lovina u Štajerskoj g. 1880. — Nauka o Čuvanju šuma. — Riedak slučaj u prirodi. — Organizacija vrhovne šumarske oblasti u Madjarskoj. — Konačni izpiti na šum. učilištu u Križevcih. — Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. — Šumarska zbirka na kr. šum. učilištu u Križevcih. — Hrvatsko novinstvo i šumarski list. — Trošnja divjači u Englezkoj. — Sa glavne skupštine u Zagorju. — Gospodi članovom hrv. slav. šumarskog družtva na znanje i ravnanje. — Novi hrvatski šumarski list. — Trajnost željezničkih šlipera. — Lovski odnošaji u gradiškom okružju. — Šumarski državni izpiti. — Drž. dobro Kutjevo se kupuje. — Glavna skupština madjarskog šumarskog družtva. — Izviešće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. Novo djelo o Krasu. — Družtvene viesti. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 254

                UNDER CONSTRUCTION