broj: 2/1881        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188102 and arb=1 order by id

 
     
Kesterčanek
Osnova nove naredbe o polaganju državnih izpita za samostalnu gumarsku upravu u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 57
piše Fran X. Kesterčanek
Sitnice ob uzgoju i koristi višnjevine i rašeljkovine.     PDF    TXT 66
???
Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu šumskimi proizvodi.     PDF    TXT 72
???
Šumarstvo u Srbiji     PDF    TXT 77
???
Imena našemu hrašću     PDF    TXT 86
 
Različite viesti
     
Novi cienik za drvo i koru. — Lov na medvjedku sa pet medvedića. — Njegova Visost kraljević Rudolfo o jastrebu. — Šumarska željeznica za Slavoniju. — Dobra dražba šume. — Shodna naredba. — Hajka na vukove. — Izvoz hrastovih duga sa hrvatskih postaja u Trst. — Šumski proizvodi Bosne i Hercegovine. — Vuk u Zagrebu. — Austrijski šumarski kongress za god. 1881. — Nešto o lovu u našoj Krajini. — Dobavljanje sadjenica iz primorskih središnjih biljevišta. — Novinstvo prema hrvatskom šumarstvu. — Obrtnička škola za drvo-rezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo. — Družtveni računi. — Odlikovanja. — Družtvene viesti. — Promjene u šumarskom osoblju. — Izpravak     PDF    TXT 94

                UNDER CONSTRUCTION