broj: 2/1877        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=187702 and arb=1 order by id

 
     
Wessely Josip
Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za tiem kraško pitanje uploške.     PDF    TXT 57
Tomić Ante, umirovlj. c. k. šumarnik
Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uredjene šume, njihov razmjer medjusobno i prama površini ciele šume obzirom na obhodnju.     PDF    TXT 110
Živković, kr. odjelni predstojnik
Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.     PDF    TXT 118
Mažuranić Ivan, ban v.r.
Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.     PDF    TXT 120
 
Razne viesti
     
Zikmundovsky F., nadšumar
O utamanjivanju grabežljive zvjeradi.     PDF    TXT 122
Književnost. - Ukinuće slobodna lova u hrvat.-slavon. Krajini. - Promjene u šumarskom osoblju. — Pismo nadšumara Račkija, uvršteno u Primorcu broj 39 od 1. travnja t.g. - Provedba šumske segregacije u Krajini.     PDF    TXT 124
 
Družtvene viesti
     
Imenik p.n. gospode pravih i podupirajućih članova hrvat.-slavon. šumarskog družtva te i one gospode, koja su se na družtveni časopis predbrojili, sa oznakom dosada za godinu 1877. uplaćenih svota.     PDF    TXT 126
Vrbanić Mijo, tajnik
Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 131

                UNDER CONSTRUCTION