broj: 12/1974        pdf (16,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ORGANIZACIJA RADA
     
B. Kraljić UDK 634.0.305:658.542.1
Problematika prikladnosti i ekonomičnosti snimanja multimomentnom metodom u šumarstvu     PDF    TXT 475
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
S. Bojanin UDK 634.0.305:634.0.32:658.542.1
Primjena metode trenutačnih opažanja za studij vremena kod obaranja i izrade jelovih stabala     PDF    TXT 483
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
J. Vasiljević UDK 634.0.81152:634.0.176.1 Fagus silvatica
Osržavanje bukve na području Zrinjske gore     PDF    TXT 505
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
P. Roksandić UDK 634.0.232.423:634.0.238:634.0.176.1 Populus spp.
Duboka sadnja topole na podravsko-podunavskim tlima     PDF    TXT 521
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Čop, B.
Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske - Zagreb.     PDF    TXT 529
Vasiljević, J.;
Nešto o korištenju trešnje.     PDF    TXT 533
 
NACIONALNI PARKOVI
     
Movčan, J.
Mjesto i značenje nacionalnih i prirodnih parkova u zaštiti čovjekove okoline.     PDF    TXT 535
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Rauš, Đ.
Simpozij — sto godina znanstvenog i organizacijskog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije     PDF    TXT 539
Komlenović, N.
Znanstveni simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera     PDF    TXT 543
Borzan, Ž.
Simpozij Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća povodom 25. godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu     PDF    TXT 546
Pintarić, K.
Zasjedanje profesora uzgajanja šuma u Zürichu     PDF    TXT 549
 
NAŠI SLAVNI PRECI
     
Šimičić, J. - Rauš, Đ.
Otkrivanje spomen biste šumaru Pravdoju Beliji na Rabu 16. 11. 1974     PDF    TXT 551
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Rauš, Đ.
Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije     PDF    TXT 556
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 3, 1973.     PDF    TXT 560
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
12. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 12. 11. 1974.     PDF    TXT 561
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
R. A.
Na kraju 1974. godine! - Odlikovani šumari - Ing. Anti Lovriću orden! - Prije 100 godina - Priznanja i odlikovanja Saveza - Sto godina planinarstva - 25. obljetnica ŠF u Sarajevu - Dr. ing. Fazlija Alikalfić - 25 godina poslovanja - Novi doktori šumarskih nauka (Tomanić, Košir, Winkler) - Šumar-slikar ing. Karlo Posavec - Vratit ću se u šumare (Đuro Utješanović) - Kipar-naivac Đ. Kreča - Šumari sve i svuda - Krš, goleti i Kerempuh - Svečani recital o šumi - Svjetski prvak goranin Josip Volf! - Gaudeamus igutur - Smotra najmodernije mehanizacije - Sudbonosni trenutak Plitvica - Drvari i šumari - na znanje! - 25 godina Drvne industrije - Pošumljavanje područja krša u BiH - Kad će samarice u mirovinu - Izrada građevinske stolarije - U džunglama Afrike - Namještaj stagnira? Optimizam drv. ind. u SRH - Poslovna zajednica Bjelovar - Broj kadrova - Upadljiva nelogičnost - Sušenje hrasta lužnjaka - Nije OOUR - Napredak ali opasnost! - Napokon beneficirani staž! - Zakon o šumama Slovenije - Ustupanje drž. kapitala - Objavljuj ili propadni! - Atomsko gorivo Jugoslavije - NE Krško - Eko-zanimljivosti - Prekrasna, skoro prekasna, preporuka - Reporter Karavana Milan Kovačević u Šumarskom domu - Dokle će nas plaviti rijeke? - Tužna priča - poplave - Una dobila zaštitnika - Zagađene vode - U zakonu i voda za piće - Korovska flora - Uglavljen krivac - Privredno-tehnički rječnik - Stari papir - Umirovljanici-šumari - Motorizirani šumari pročitajte - Pronalazački rad     PDF    TXT 563
 
IN MEMORIAM
     
Z. Perc
Ing. Fabijan Jurković     PDF    TXT 578
V. H.
Ing. Zvonko Hren     PDF    TXT 580

                UNDER CONSTRUCTION