broj: 12/1937        pdf (16,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Ing. A. Premužić
Šumarski List 1877.—1937.     PDF    TXT 621
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. Dim. Afanasiev
Podizanje »ekspresnih« šuma.     PDF    TXT 622
Mil. Knežević
Hercegovački krš i bosanske šume.     PDF    TXT 658
 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. V. Koprivnik
Posednik šume u smislu Jugoslov. zakona o šumama.     PDF    TXT 665
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. N. Stivičević
Pregled šum. vegetacije u Hrvatskoj.     PDF    TXT 671
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. M. Anić
Talijanski profesor o našim šumama.     PDF    TXT 673
Ing. V. Delić
Visoka drvarska škola u Parizu.     PDF    TXT 674
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
k) Zapisnik 6. red. sjednice Upr. odbora J. Š. U. održane 25. IX. 1937. u Novom Sadu     PDF    TXT 677
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Darovi Kereškenjievoj zakladi     PDF    TXT 681
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Dr. J. Balen
† Prof. E. E. Kern.     PDF    TXT 685
Ing. O. Agić
† Ivan Tropper.     PDF    TXT 688
Ing. Čmelik
† Ing. A. Jovanovac.     PDF    TXT 690
L. Krišković
† Ernest Turković.     PDF    TXT 694
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
J. Seger: Brandversuche an Holzbauten, Zürich 1936.     PDF    TXT 697

                UNDER CONSTRUCTION