broj: 12/1931        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENDROMETRIJA
     
Ing. LJ. Marković
Beleške iz slavonskih šuma.     PDF    TXT 627
 
RAZNO
     
Inž. V. Delić
Šumarstvo Velike Britanije.     PDF    TXT 641
 
ŠUMARSKA STATISTIKA I POLITIKA
     
Erik Thorell
Metoda i važniji rezultati statističke procjene šuma u Švedskoj.     PDF    TXT 645
 
DENDROMETRIJA
     
Dr. A. Levaković
O debljino-visinskim skupinama u dendrometriji.     PDF    TXT 672
 
LITERATURA a) Domaća
     
Ing. M. Anić
Prof. Dra. Gj. Nenadića šumarsko-lovački kalendar za g. 1932.     PDF    TXT 687
 
LIČNE VIJESTI
     
D. Hradil
† Milan Grozdanić.     PDF    TXT 691
D. Hradil
† Krešimir Stanisavljević.     PDF    TXT 692
Ing. M. Anić
† Petar Petrović.     PDF    TXT 693
Ing. M. Anić
† Petar Petrović.     PDF    TXT 693
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ispravci     PDF    TXT 694
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Uredba o prinadležnostima u naturi državnih službenika građanskog reda.     PDF    TXT 695
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Uspjeh dražbe kod Brodske imovne općine     PDF    TXT 696

                UNDER CONSTRUCTION