broj: 12/1930        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENDROMETRIJA
     
Dr. Antun Levaković
Kubisanje sastojina pomoću slobodno izabranih primjernih stabala.     PDF    TXT 492
 
PROCJENA I UREĐIVANJE ŠUMA, BIOMETRIKA
     
Dr. Ž. Miletić
Gospodarsko značenje sastojina karaktera prašume i postupak s njima.     PDF    TXT 495
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
NENADIĆ, Đuro
Paša koza u šumama. Stručno mišljenje profesora unizerziteta u Zagrebu povodom naumljene revizije § 33. zakona o šumama     PDF    TXT 503
 
RAZNO
     
Jugosl. šumarska i drvarska literatura pred inostranstvom.     PDF    TXT 506
Ing. L. Jakovljev
Sa prakt. šum. konferencije u Skoplju.     PDF    TXT 507
 
OBRANA ŠUMA
     
Ing. M. Anić
Paša koza i šume na otoku Kipru.     PDF    TXT 510
S. Baranac
Borba protiv korova u šumskim rasadnicima.     PDF    TXT 511
 
LITERATURA a) Domaća
     
Ing. M. Anić
Dr. Gj. Nenadić: Šum. lovački kalendar za 1931. god.     PDF    TXT 512
Ing. M. Anić
Dr. J. Balen i Dr. S. Sagadin: Zakon o šumama s tumačem,uredbama i pravilnicima.     PDF    TXT 513
 
LIČNE VIJESTI
     
D. Hradil
† Makso Brauzil     PDF    TXT 517

                UNDER CONSTRUCTION