broj: 12/1929        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Prof. Dr. M. Marinović
Naša izvozna trgovina drvom i njene potrebe.     PDF    TXT 476
 
UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE.
     
Ing. S. Omanović
Pošumljavanje krša i golijeti.     PDF    TXT 493
 
LITERATURA: b) Strana
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.     PDF    TXT 505
Dr. Ž. Miletić
Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.     PDF    TXT 505
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
PETRAČIĆ, Andrija
Dr. J. Balen: O proredama I.     PDF    TXT 508
Ljub. Marković — M. Manojlović: Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonije     PDF    TXT 508
 
LITERATURA: b) Strana
     
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF    TXT 509
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF    TXT 509
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF    TXT 509
Dr. N. Neidhardt
Gulam Rasul: Untersuchungen über die Leistungen von Fichten-Kiefern-Mischbeständen.     PDF    TXT 509
 
LIČNE VIJESTI.
     
† Juraj Demetrović     PDF    TXT 512
† Emil Ferenzffy     PDF    TXT 513

                UNDER CONSTRUCTION