broj: 12/1920        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192012 and arb=1 order by id

 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik odborske sjednice hrv. šumarskog društva, držane 30. kolovoza 1920. — Zapisnik odborske sjednice hrv. šumarskog društva, održate 29. listopada 1920. — Zapisnik izvanredne glavne skupštine hrv. šum. društva, održane 30. oktobra. — Godišnji proračun hrv. šum. društva za g. 1920./21.     PDF    TXT 351
 
Prosvjeta:
     
Jugoslavenska šuma. — Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. — Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. — Otvorenje lugarske škole u Vinkovcima. — Šumarsko pokušalište u Zagrebu.     PDF    TXT 361
 
Razno :
     
Gradnja palače povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u Hrvatskoj l Slavoniji. — Zapisnik o podjeljenju potpora iz zaklade za uzgoj šumarskih činovnika. — Pristup i dar. — Ispravak pogrešaka.     PDF    TXT 364
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umrli.     PDF    TXT 368

                UNDER CONSTRUCTION