broj: 12/1913        pdf (7,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Zakon o zaštiti šumskog vlasništva.     PDF    TXT 485
Naredba zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 14. augusta 1913., br. 4826/praes., za izvršivanje zakona od 28. jula 1913. o zaštiti šumskog vlasništva (Gl. zak. br. 96.). (odobrena otpisom c. i kr. zajedničkog ministarstva financija u poslovima Bosne i Hercegovine od 3. augusta 1913., br. 10.140/B. H)     PDF    TXT 508
 
Osobne vijesti:
     
Premještenja. — f Slavoljub pl. Teklić. — t Ivan Peheim.     PDF    TXT 525
 
Društvene vijesti:
     
Utemeljiteljni član i darovi. — Klub hrv. šumar, akademičara. — Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa«     PDF    TXT 525
 
Nove knjige:
     
Borošićev „Hrvatski šumarsko-lovački kalendar za god. 1914., XI. tečaj, uredio prof. Dr. Gj. Nenadić. — Hempelov šumarski kalendar za god. 1914.     PDF    TXT 526
 
Razno:
     
Uspjeh dražba — Uspjeh dražbe stabala veleprodaje »Krasnica« — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina za šumarski list u razdoblju od 26. svibnja do 25. studena 1913.     PDF    TXT 526
Oglasi.     PDF    TXT 528
Naredbe i načelne rješitbe odnoseće se na šumarstvo.     PDF    TXT 533

                UNDER CONSTRUCTION