broj: 12/1910        pdf (6,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše A. Kern
Gradnja šumarskih kuća (šumarija)     PDF    TXT 465
Napisao Karlo Heyrowsky, a preveo i popratio Nikola Pleša-Kosinjković, šumar
Uzgoj mješovitih sastojina u bukvicima kombinovanim načinom.     PDF    TXT 473
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 480
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski šumarsko-lovački koledar za g. 1911.     PDF    TXT 480
 
Različite vijesti:
     
Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa" — Klub hrvatskih šum. akademičara u Zagrebu — Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909.     PDF    TXT 480
Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine u razdoblju od 1. srpnja do 15. studenoga 1910.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION