broj: 12/1909        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* upute autorima     povijest    digitalizacija
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao dr. Petračić
Oidium na hrastovim šumama.     PDF    TXT 441
Službovna pragmatika za činovničtvo vlastelinstva djakovačke biskupske nadarbine.     PDF    TXT 445
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljenje. — Umro     PDF    TXT 478
 
Različite vijesti:
     
Izkaz uplaćene članarine I razreda, te podupirajućih prinosa u razdoblju od 1. srpnja do 15. studena 1909. — Državni ispit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Dar društvenom šumarskom muzeju. — Akad. društvo Hrvata agronoma „Lipa* u Beču.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION