broj: 12/1909        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao dr. Petračić
Oidium na hrastovim šumama.     PDF    TXT 441
Službovna pragmatika za činovničtvo vlastelinstva djakovačke biskupske nadarbine.     PDF    TXT 445
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljenje. — Umro     PDF    TXT 478
 
Različite vijesti:
     
Izkaz uplaćene članarine I razreda, te podupirajućih prinosa u razdoblju od 1. srpnja do 15. studena 1909. — Državni ispit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Dar društvenom šumarskom muzeju. — Akad. društvo Hrvata agronoma „Lipa* u Beču.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION