broj: 12/1903        pdf (8,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


O šumarstvu u Francezkoj     PDF    TXT 684
Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću.     PDF    TXT 697
 
Listak
     
Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 8. lipnja 1903. br. 13678., glede sabiranja šumarske statističke gradje     PDF    TXT 706
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 707
Promet i trgovina     PDF    TXT 708
Različite viesti: Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. - K zaključku trgovačkih ugovora. - Jela-duglazija, borovac i japanski ariž. - Silna šteta od tuče u šumi. - Popriečni prihod žiteljstva Ugarske i Hrvatske. - Iz izvješća kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, - Šumski požari u držav. šumama u Pruskoj.     PDF    TXT 709
Oglasi     PDF    TXT 715

                UNDER CONSTRUCTION