broj: 12/1900        pdf (7,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše X.
Nekoliko riječi o predzabranama u našim šumama.     PDF    TXT 661
Piše Kolibaš
Opis šuma zemljištne zajednice „Ravnagora". (K ovogodišnjoj ekskursiji hrv.-slav. šumarskoga družtva).     PDF    TXT 666
Piše Petar Petrović, stud. for.
Neštu o sječi i izvozu drva u Lici.     PDF    TXT 674
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Prešao u bosansko-hercegovačku službu. — Umro.     PDF    TXT 677
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik XXIV. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 678
Osnova zakona, kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenja šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji sa obrazloženjem.     PDF    TXT 680
 
Različite viesti i sitnice :
     
Pitanje o državnoj pripomoći pasivnim imovnim obćinam. — Državni izpit. — Kako se lieče psi, koji se gruvanja pušaka plaše. — Geodetski strojevi od magnaliuma. — Konkurencija drvenim željezničkim podvlakam. — Šumski nasadi u spomen smrti kraljice Jelisave u Ugarskoj. — Šumarska zakonska osnova, predložena hrv. saboru. — Šumarstvo u proračunskom odboru hrv. sabora.     PDF    TXT 687

                UNDER CONSTRUCTION