broj: 12/1896        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Josip Ettinger
O razgranjivanju drveća.     PDF    TXT 521
Preveo J. K.
Bosansko šumarstvo na milenijskoj izložbi.     PDF    TXT 524
Od šumskog asesora Dr. Metzgera u Han. Mündenu
Oblik i rast šumskog drveća u svjetlu Darvinove nauke.     PDF    TXT 531
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovanje. — Umrli. — Proslava 25-godišnjice službovanja.     PDF    TXT 545
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 546
 
Različiti viesti:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja. — Šumsko Školstvo u kraljevini Srbiji     PDF    TXT 547
 
Sitnice:
     
Upliv svjetla na razvoj bukovih pupoljaka. — Kulminacija popriečnog prirasta. — Mienjanje temperature u nutrinji stabla. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Državne šume u Ugarskoj i Hrvatskoj. — Pošumljenje goljetina u Ugarskoj. — Budimpeštanska izložba rogova u godini 1896. — Čudnovato drvo.     PDF    TXT 551
Zakup     PDF    TXT 555
Skroman upit?     PDF    TXT 556
Izkaz članova hrvatsko-slavonskoga šumar. družtva godine 1896. i doba njihova članovanja     PDF    TXT 557

                UNDER CONSTRUCTION