broj: 12/1893        pdf (9,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189312 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Izvanredna glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva po broju XVII. obdržavana u gradu Zagrebu 12. studenoga 1893.     PDF    TXT 495
Pripomenak k procienjivanju vriednosti šume     PDF    TXT 509
Piše I. E.
Crtice iz moje lovačke prakse     PDF    TXT 516
BELLAMARIĆ, Šimun
Riešavanje priepora urbarskog prava ovlaštenosti na šumske užitke     PDF    TXT 530
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 534
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh velike dražbe. — Dražba stabala.     PDF    TXT 534
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarenja. — Načelno riešenje. — Mjerila za mjerenje stabalja. — Upliv jesenske paše na životinjski ustroj. — Jela. — Sjetva kestenja. — Trajnost bukova drveta. — Zašto psi žderu travu ? — Zec sa dva repa. — Nadzirači lova, njihova prava i uvjeti osposobljenja     PDF    TXT 536
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Izašle nove knjige.     PDF    TXT 536
 
Sitnice:
     
O organizaciji našega šumarstva.     PDF    TXT 542

                UNDER CONSTRUCTION