broj: 12/1891        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189112 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Svim p. n. gg. stručarom i prijateljem na znanje     PDF    TXT 529
Nješto o uredjenju šuma otočkoga šumskog ureda. Uporaba bavarskih skrižaljka sa vodjenje pregledne knjige (Evidezbuch).     PDF    TXT 557
Piše prof. šum. M. D. O. Ličanin
Djelovanje munje na različite vrsti drveća.     PDF    TXT 560
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Zahvala     PDF    TXT 564
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva putem javnih dražba     PDF    TXT 566
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Hrvat. šumarski koledar za god. 1892. XIII. tečaj.     PDF    TXT 568
 
Osobne viesti:
     
Dragutin Ferdinand Hlava. — Imenovanje. — Umrli     PDF    TXT 568
 
Sitnice:
     
Šumarstvo na pražkoj zemaljskoj izložbi g. 1891. — Bukavac nebogled. — Nema žira. — Divlji kestenići. — Duge iz polupougljenjenog hrasta. — Požar u šumi „Vrtlište".     PDF    TXT 570
Oglas natječaja. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 576

                UNDER CONSTRUCTION