broj: 12/1890        pdf (11,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Vrbanić Mijo
40-godišnjica kr. šumarnika Antuna Soretića     PDF    TXT 529
Prosper Demontzey, nadšumar, Pariz
O zagradjivanju bujica i pošumljivanju gora     PDF    TXT 530
 
Razne viesti
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 573
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Naredba zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. studenoga 1890. broj 45.149., upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika područnih imovnih obćina, kako da treba obložiti podneske glede umirovljenja imovno-obćinskih lugara     PDF    TXT 574
 
Osobne viesti
     
Premještenje. - Promaknuće. - Umrli su.     PDF    TXT 575
 
Sitnice
     
Odgovor na pitanje. - Izpražnjena lugarska mjesta i stipendije     PDF    TXT 575
 
Razne viesti
     
Izpravak. - III. Potvrda     PDF    TXT 575

                UNDER CONSTRUCTION