broj: 12/1887        pdf (11,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Izjava uredničtva.     PDF    TXT 497
Gospodarsteni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države.     PDF    TXT 499
Kratke misli s prakse o naputcih A), B) i C) k zakonu od 11. srpnja 1881., kojim se razjasnjuju, odnosno preinačuju njeke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih obćinah.     PDF    TXT 515
PROKIĆ, Makso
Rieč posije skupštine šumarskog družtva.     PDF    TXT 529
Glavna skupština ugarskog šumarskog družtva.     PDF    TXT 530
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu.     PDF    TXT 535
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Izradba ogrievnih drva u šumah imovnih obćina bivše vojne krajine. — Oprost šumarskih urednika i službenika od poreza na puške i lov.     PDF    TXT 537
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva.     PDF    TXT 538
 
Osobne viesti:
     
Umro je. Premješten je. — Naimenovanje     PDF    TXT 539
 
Sitnice:
     
Izpravak. — Izpravak k šumskomu požaru u Ilijinoj Gredi. — Glavna skupština zastupstva križevačke imovne obćine u Belovaru. — Stipendije. — Teck - drvo. — Čudnovato drvo. — Seckondorffov spomenik. — Nemili gosti. — Viesti iz Dalmacije. — Oglas glede ovogodišnjih višjih šumarskih državnih izpita. — Nagrada za pošumljenje golieti. — Nepogoda vremena. — Nepogode u službi lugarskog. — Kako ćeš saznati, kad je drvo posječeno. — Upliv vjetra na šumsko drveće. — Izviešće o putovanju slušatelja II. i III. šumarskoga tečaja u mjesecu svibnju 1887. — Povjerenstvo za uredjenje prava uživanja paše na pašnjacih na Velebitu .     PDF    TXT 539
Potvrda. — Objava glede izdavanja hrvat. šumarskoga koledara za 1888. god. — Opomena. — Dopisnica uredničtva .     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION