broj: 12/1886        pdf (9,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Na ubavjest.     PDF    TXT 505
KISELJAK, Vladimir
Izvješće o poučnom putovanju po ličko-otočkom okružju i Primorju .     PDF    TXT 506
TRÖTZER, Dragutin
Rieč u zgodno vrieme     PDF    TXT 523
ETTINGER, Josip
Šumsko-uzgojne sitnice     pdf    TXT 525
Pismo iz Dalmacije.     PDF    TXT 534
 
Družtvene viesti:
     
Književni natječaj. — Objava. — Sjednica upravljajućega odbora.     PDF    TXT 541
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 542
 
Naredbe i zakoni:
     
Nova naredba glede uvoza drva u Zagreb. — Naredba glede sastavka izkaza ovlaštenika bivše žumberačke imovne obćine     PDF    TXT 547
 
Lovstvo:
     
Uredjenje odnošaja lova u Dalmaciji. — Uredjenje lovstva u Austriji. — Riedki lov u Hrvatskoj. — Pitomi tetriebi. — Izdašna lovišta.     PDF    TXT 548
 
Knjižtvo:
     
Šumarska akademija ili sveučilište. — Zbirka zakona i naredaba. — O uzgoju i njegovanju cvieća i drveća. — „Dunkle Punkte in der Bewirtschaftung der slavonischen Eichenwälder". — „Die Kastanie und deren Veredlung". — Glasnika hrvatskoga naravoslovnoga družtva.     PDF    TXT 548
 
Raznoliko:
     
K pitanju prostorija šumarskoga družtva. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumarski državni izpiti u Ljubljani. — Prodaja žirovine i pašarine u gradiških državnih šumah. — Orijaška gljiva. — I opet ubijen lugar. — Glavna skupština magjarskoga šumarskoga družtva. — Podzemni požar šume. — Nova odlika raka u Bosnoj. — Šumski požari u sjevero-amerikanskih sjedinjenih državah. — Stare topole. — Hranivost divljačine. — Grorivost raznih vrstih goriva.     PDF    TXT 549
 
Osobne viesti:
     
Jubilar. — Umro. — Imenovanja.     PDF    TXT 552
Pozor!.     PDF    TXT 552
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 552

                UNDER CONSTRUCTION