broj: 11/1953        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. J. Šafar
Proces pomlađivanja jele i bukve u hrvatskim prašumama     PDF    TXT 441
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. B. Pejoski
Neke karakteristike smole munike     PDF    TXT 450
Ing. D. Radimir
Razvoj smolarenja u NR Hrvatskoj i proizvodnja smole u svijetu     PDF    TXT 458
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Dr. D. Klepac
J. Venet: Produkti francuskih šuma     PDF    TXT 478
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. D. Radimir
Još o našim nacionalnim parkovima i umjetnim nasadima     PDF    TXT 481
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Ing. Đ. Knežević
Ing. H. Bujukalić: Jedan prilog šumarskoj bibliografiji (1945—1953)     PDF    TXT 483
Ing. O. Piškorić
P. Novak: Kornjaši jadranskog primorja     PDF    TXT 484
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Dr. D. Klepac
N. D. James: An Experiment in Forestry     PDF    TXT 490
Ing. Z. Gračanin
Alten F. i Doehring W: Die Düngung in der Forstwirtschaft     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION