broj: 11/1950        pdf (9,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
J. Starčević
Tehničke norme i prividna racionalizacija     PDF    TXT 421
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. B. Zlatarić
Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu     PDF    TXT 427
ing. I. Lončar
Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine     PDF    TXT 441
ing. M. Ljujić
Prilog rešavanju pitanja zaštite, gajenja i iskorišćavanja šumskog drveća van šuma     PDF    TXT 447
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
F. Štajduhar
Racionalizacija i inovatorstvo u drvnoj industriji     PDF    TXT 451
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
J. Šafar
Borba protiv šumskih požara     PDF    TXT 453
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
J. Šafar
Zbornik radova Srpske akademije nauka — Instituta za ekologiju i biogeografiju — knjiga I. 1950.     PDF    TXT 454
J. Šafar
Izvjestja Gozdarskog instituta Slovenije 1947—1949.     PDF    TXT 456
B. Zlatarić
Fukarek: Raširenje poljskog ili lučkog jasena     PDF    TXT 457
B. Zlatarić
Panov: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas     PDF    TXT 458
J. Starčević
Osvrt na knjigu: Evidencija radnih normi ing. A. Lisulova     PDF    TXT 458
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
A. Radovčić
Procedings of the United Nation Scientific conference on the conservation and utilization of resources. 1950     PDF    TXT 460
B. Hrvoj
»Lesnoe Hozjajstvo« u prvom polugodištu 1950     PDF    TXT 461
B. Pejoski
Le Trementine Italiané     PDF    TXT 463
B. Zlatarić
Internacionalni botanički kongres u Stockholmu     PDF    TXT 464

                UNDER CONSTRUCTION