broj: 11/1940        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Dr. N. Neidhardt
Motivi za studij šumarstva.     PDF    TXT 525
 
UREĐIVANJE BUJICA
     
Ing. S. Rosić
Šuma i meteorska voda.     PDF    TXT 532
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Ing. S. Frančišković
Manuelni rad u šumskoj privredi.     PDF    TXT 550
 
PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Ing. O. Piškorić
Šuma i klimastki čimbenici.     PDF    TXT 558
Ing. O. Piškorić
Šuma i klimastki čimbenici.     PDF    TXT 558
 
NEKROLOZI
     
Ugrenović, Aleksandar
† Jovan Metlaš.     PDF    TXT 558
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik I. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva održane 25. IX. 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 561
 
ISKAZI, POZIVI, PRAVILNICI
     
Poslovnik za osnivanje i rad klubova Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 566
 
ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA
     
Rješenje Banske Vlasti glede dopusta članovima uprave Hrvatskog šumarskog društva za prisustvovanje sjednicama .     PDF    TXT 569

                UNDER CONSTRUCTION