broj: 11/1938        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE BUJICA.
     
Ing. D. Afanasijev
Uređivanje bujica.     PDF    TXT 537
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. V. Beltram
Prilog rješavanju kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.     PDF    TXT 565
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Ing. B. Pejović
Potreba racionalog smolarenja kod nas.     PDF    TXT 570
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. O. Piškorić
Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Pančić).     PDF    TXT 577
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU. INDUSTRIJA DRVETA.
     
Dr. Z. Vajda
Institut za nauku o šumskom radu u Eberswalde-u.     PDF    TXT 585
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
A. Perušić
Riješenja upravnih vlasti mogu pravovaljano postojati i pored riješenja redovnog suda, i ako je predmet riješenja upravnih vlasti i redovnog suda različit.     PDF    TXT 588
 
LITERATURA: a) domaća
     
Ing. J. Grünwald.
Dr. Fran Kušan: Ljekovito bilje.     PDF    TXT 590
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
Uredba o čuvarima nedržavnih šuma     PDF    TXT 591
 
ISPITI.
     
Promjena u ispitnoj komisiji     PDF    TXT 591
 
RAZNO.
     
Oglas za knjigu J. Oršanić: Status sveukupnog šumarskog i ostalog osoblja Ministarstva šuma i rudnika     PDF    TXT 591
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Odlikovanja:     PDF    TXT 593
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
f) Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 1. X. 1938. u Vinkovcima     PDF    TXT 596
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Natječaj za svetosavske nagrade studenata i apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 603
Natječaj za stipendije, potpore ili pripomoći J. Š. U.     PDF    TXT 604
Natječaj za stipendije, potpore ili pripomoći J. Š. U.     PDF    TXT 604

                UNDER CONSTRUCTION