broj: 11/1935        pdf (12,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Dr. N. Neidhardt
Sa puta kroz Bugarsku.     PDF    TXT 483
Ing. M. Anić
Zaslužni pokojnici (Dr. A. Cieslar, Dr. H. Weber, Ing. W. Jedlinski, Dr. J. Klimesch i Ing. R. Hickel).     PDF    TXT 492
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
P. Fukarek
Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje njenog areala.     PDF    TXT 493
 
RAZNO.
     
Svetozar Šolc
Britanski prestolonasljednik o šumarstvu.     PDF    TXT 512
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
g. Gjura Janković
Prvi šumar — Ministar šuma i rudnika.     PDF    TXT 513
 
Zapisnici odborskih sjednica i glavne skupštine:
     
f) Zapisnik 59 (XIV) glavne red. god. skupštine održane 15 IX 1935 i nar. dana u Splitu i Jelsi na Hvaru     PDF    TXT 514
Rezolucija J. Š. U. u pitanju amandmana financ. zakona za 1935/36 god     PDF    TXT 521
Pretstavka J. Š. U. o regulisanju pitanja apsolvenata šum. škole u Sarajevu     PDF    TXT 523
Zaključak J. S. U. u pitanju pravilnika o upravi i gospodarenju sa lovištima državnim i lovištima imovnih općina     PDF    TXT 529
e) Zapisnik VI sjednice održane 14 IX 1935 u Splitu.     PDF    TXT 530
g) Zapisnik I sjednice održane 19 IX 1935 u Jelsi na Hvaru.     PDF    TXT 530
 
LITERATURA: b) Strana
     
Prof. Dr. Josip Balen
B. Stefanov: Dendrologija, Sofija 1930,     PDF    TXT 535
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
O. P.
Kroz planine Bosne i Hercegovine Redig. Ing. Jovo Popović.     PDF    TXT 541
Lj. V. Maletić: Određivanje starosti šuma, Beograd 1935.     PDF    TXT 542
Ing. Milan Anić
K. Maly: Beiträge zur Kenntnis der Picea omorica.     PDF    TXT 542

                UNDER CONSTRUCTION