broj: 11/1933        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
S. Ošmjanski
Nauka o tipovima šuma s obzirom na mogućnost primene u Jugoslaviji.     PDF    TXT 625
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Rudolf Kolibaš
Tridesetgodišnjica hrvatskog naputka za sastav šumsko-gospodarstvenih osnova.     PDF    TXT 641
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Inž. Laza Petrović
Procena nekih poljoprivrednih i šumskih poseda za javne ciljeve i u saobraćaju dobara.     PDF    TXT 648
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Drag. S. Petrović
Iskorišćavanje luča i katrana u Juž. Srbiji.     PDF    TXT 659
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA. PROPAGANDA ŠUMARSTVA.
     
J. Ambrinac
Priznate godine službe i § 86 Činov. zakona.     PDF    TXT 667
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
A. P
Ing. Slob. Baranac: Naše šumarstvo i lovarstvo.     PDF    TXT 668
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Enquete internationale sur les incendies des forets     PDF    TXT 668
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Zapisnik 57. glavne god. skupštine J. Š. U. održane 3. i 4. IX. 1933. u Banjaluci     PDF    TXT 669
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Priroda 1933. (7)     PDF    TXT 669
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Rezolucija J. Š. U. u predmetu imovnih općina     PDF    TXT 673
Pretstavka J. Š. U. u predmetu neisplaćivanja razlika u prinadležnostima po § 259 Čin. zak.     PDF    TXT 673
Rezolucija J. Š. U. u predmetu uzurpacija šuma i sprovođenja unutarnje kolonizacije u Bosni.     PDF    TXT 674
Pretstavka J. Š. U. u predmetu Šipada     PDF    TXT 680
Pretstavka J. Š. U. u predmetu isplaćivanja redovitih prinadležnosti     PDF    TXT 680
Potreba točnih adresa     PDF    TXT 683
Potreba točnih adresa     PDF    TXT 683

                UNDER CONSTRUCTION