broj: 11/1931        pdf (30,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA STATISTIKA I POLITIKA
     
Ing. M. Manojlović
Revizija dugoročnih šumskih ugovora u 1929/30 godini.     PDF    TXT 528
Ing. S. Baranac
Šumsko zadrugarstvo.     PDF    TXT 544
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Insp. J. Gorničić
Carinska i prometna politika i dumping na drvnom tržištu.     PDF    TXT 553
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. P. Đorđević
Dr. Roko Vuković i njegova kritika.     PDF    TXT 556
Ing. M. Anić
Glasnik za šumske pokuse 3.     PDF    TXT 566
 
RAZNO
     
Boravak Prof. H. Perrina u našoj državi     PDF    TXT 567
Dr. Petrović
Šume i šumska privreda u Južnoj Srbiji. Predavanje održano na glavnoj skupštini J. Š. U. u Skoplju 1931.     PDF    TXT 567
Ing M. Pećina
Pošumljavanje goleti Južne Srbije.     PDF    TXT     HR 575
 
UZGOJ ŠUMA
     
Ing. M. Pećina
Pošumljavanje goleti Južne Srbije.     PDF    TXT 575
 
RAZNO
     
Inž. J. Rugole
Opšte prilike šumarstva Južne Srbije s osobitim obzirom na iskorišćavanje suvata.     PDF    TXT     HR 580
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 55-te odnosno X-te glavne redovite godišnje skupštine J. Š. U. u Skoplju 1931.     PDF    TXT 597
Ispravci podružnice J. Š. U. u Beogradu     PDF    TXT 619
 
LIČNE VIJESTI
     
D. Hradil
† Karmelo Zajc.     PDF    TXT 622

                UNDER CONSTRUCTION