broj: 11/1930        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Dr. Gjuro Nenadić
Dioba zemljišnih zajednica.     PDF    TXT 437
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA
     
P. Bambulović
Sušenje četinjavih šuma u Bosni.     PDF    TXT 446
 
DENDROMETRIJA
     
LJ. V. Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih predstavnika.     PDF    TXT 451
 
IZLOŽBE
     
Ing. M. Anić
Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani.     PDF    TXT 458
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. N. N.
Prof. D. Veseli: Katekizam o izmjeri zemljišta.     PDF    TXT 463
 
LIČNE VIJESTI
     
I. Tropper
† Vjenceslav Siruček     PDF    TXT 464
 
LITERATURA a) Domaća
     
Ing. V. Setinski: Neue Grundlagen der Lehre über Dränungen.     PDF    TXT 464
 
LIČNE VIJESTI
     
† Josip Havas     PDF    TXT 465
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 54. glavne god. skupštine u Ljubljani     PDF    TXT 467

                UNDER CONSTRUCTION