broj: 11/1922        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci.
     
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
O šumskim požarevima     PDF    TXT 711
Ing. Josip Lenarčić — Ing. Ante Ružić (Vrhnika—Ljubljana)
Podaci za kritiku zakonskog projekta o neposrednim porezima     PDF    TXT 729
Ing. Julijo Srtehlo (Teslić)
Vršna obratnica šumskih željeznica     PDF    TXT 739
 
Literarni pregled.
     
Marinović
Šumarstvo u polit i privred. listovima     PDF    TXT 752
 
Bilješke.
     
Podjeljenje naslova inženjer     PDF    TXT 761
Šum. liga zemalja Sredoz. mora     PDF    TXT 762
Skupština društva gosp. šum. činovnika     PDF    TXT 762
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika I. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 768
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Resolucija „Zveze industrijcev" o saobraćaju     PDF    TXT 770
 
Naredbe.
     
Naredba br. 12.842 Ministarstva Šuma o upravi privilegovanih velikih šumskih posjeda     PDF    TXT 777
Osnova zakona o ovlaštenim civilnim inženjerima i arhitektima     PDF    TXT 777
Imenovanje ispitnih povjerenika na državnim praktičnim ispitima     PDF    TXT 783

                UNDER CONSTRUCTION