broj: 11/1909        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao Petar Manojlović, šumar, pristav
Gospodarstveno razdielenje brdske šume.     PDF    TXT 401
Napisao Dr. A. Goglia. (Preštampano iz Mjesečnika prav. društva)
Postanak i prestanak novosisačke imovne obćine.     PDF    TXT 412
Napisao A. Perušić
Njeke misli o šumskim štetama. S nacionalno-ekonomskog gledišta.     PDF    TXT 416
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro. — 70-godišnjica     PDF    TXT 428
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski Lloyd.     PDF    TXT 429
Pitanje.     PDF    TXT 429
 
Iz upravne prakse:
     
Služnost stana (§ 521. o. g. z.) ne može se smatrati realnom kvalifikacijom za stečenje krajiškog pravoužitnika.     PDF    TXT 429
 
Različite vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Skupština ugar. zem. šumarskog društva. — Najnoviji status i beriva šumarskog i lugarskog osoblja kneza Thurn-Taxisa. — Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 430

                UNDER CONSTRUCTION