broj: 11/1909        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* upute autorima     povijest    digitalizacija
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao Petar Manojlović, šumar, pristav
Gospodarstveno razdielenje brdske šume.     PDF    TXT 401
Napisao Dr. A. Goglia. (Preštampano iz Mjesečnika prav. društva)
Postanak i prestanak novosisačke imovne obćine.     PDF    TXT 412
Napisao A. Perušić
Njeke misli o šumskim štetama. S nacionalno-ekonomskog gledišta.     PDF    TXT 416
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro. — 70-godišnjica     PDF    TXT 428
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski Lloyd.     PDF    TXT 429
Pitanje.     PDF    TXT 429
 
Iz upravne prakse:
     
Služnost stana (§ 521. o. g. z.) ne može se smatrati realnom kvalifikacijom za stečenje krajiškog pravoužitnika.     PDF    TXT 429
 
Različite vijesti :
     
Državni ispit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Skupština ugar. zem. šumarskog društva. — Najnoviji status i beriva šumarskog i lugarskog osoblja kneza Thurn-Taxisa. — Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 430

                UNDER CONSTRUCTION