broj: 11/1904        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Benak
Uzrok i uztuk šumskim štetama u području šuma imovnih obćina postojavše Vojne Krajine.     PDF    TXT 601
D. Mocnaj
Na gornji referat g. šumarnika V. Benaka nadovezao je g. D. Mocnaj ovaj koreferat.     PDF    TXT 621
Piše A. Ugrenović ml.
Nekoliko bilježaka o „estetici u šumi".     PDF    TXT 631
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje i premještenja.     PDF    TXT 644
Imenovanje i premještenja.     PDF    TXT 644
 
Različite viesti:
     
O selenju jarebica. — Iz šumarstva Kranjske. — K referatu i koreferatu o šumskim štetama. — Produljenje trajanja nauka u kr. ug. rudarskoj i šumarskoj akademiji u Šćavnici. — Nova naredba o kupovanju i izvozu žira. — Naša šumska uprava i neki dopisnici naših političkih dnevnika.     PDF    TXT 649

                UNDER CONSTRUCTION