broj: 11/1902        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premeštenja. — Zahvala družtvenoga predsjednika. — U službi nastradali. — Umro.     PDF    TXT 681
 
Družtvene viesti :
     
Pismena zahvala dosadanjega družtvenoga predsjednika. — Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavane dne 7. rujna 1902 — Zapisnik glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva obdržavane u Zagrebu dana 20. listopada 1902. — XXVI. Redovita glavna skupština hrv.-slav. šumar. družtva.     PDF    TXT 682
 
Različite viesti :
     
Šumarstvo i trgovina sa šumskim proizvodima u Slavoniji. — Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šibenik nova izvozna luka za bosansko drvo. — O urodu šumskoga sjemenja. — Uzgoj buhača i šumski požari u Dalmaciji. — O spojenju Kupe sa Jadranskim morem. — Sastanak drvotržaca. — Članovi družtvene pripomoćne zaklade. Astronomički observatorij hrvatsk. naravoslovnoga družtva u Zagrebu.     PDF    TXT 710

                UNDER CONSTRUCTION