broj: 11/1901        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše .ć.
Novi njemački carinski cienik na uvoz drva.     PDF    TXT 517
Piše Dr. A. Goglia
§. 2. šum. zakona.     PDF    TXT 547
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja; promaknuća i premještenja.     PDF    TXT 567
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice npr. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavane 27. ožujka 1901. — Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva god. 1900. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumarskoga družtva za upravnu god. 1902.     PDF    TXT 567
 
Šumarsko i gospodarsko kujižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko kujižtvo.     PDF    TXT 576
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 576
 
Različite viesti:
     
Predavanja na kr. šumar, akademiji. — Dva šumarska jubileja. — Pošumljenje na austrijskom Krasu. — Osipanje borovih četinja. — Postaja berlinskoga akvarijuma u Rovignu. — Oglas S. Kočonde.     PDF    TXT 581
 
Izkazi
     
Izkaz vrhu uplaćenih članarina te upisnina u blagajnu hrv.-slav. šum. družtva tečajem mjeseca kolovoza 1901.     PDF    TXT 583
Izkaz uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumar. družtva u mjesecu rujnu i listopadu (do 20./X.) 1901.     PDF    TXT 584
 
Oglas.
     
Oglas.     PDF    TXT 584

                UNDER CONSTRUCTION