broj: 11/1900        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše F. X. K.
Nedostatnost proizvodnje drva na zemlji.     PDF    TXT 587
Napisao Vj. Stublić.
Osvrt na članak : Kako da stanemo na put šum. štetama kod kraj. im. obćinah u broju 7. Š. l.     PDF    TXT 596
Priobćio Milutin Urbani
O impregniranju i pripremi neizgorivog drva.     PDF    TXT 599
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Još koju sa izložbe u Parizu.     PDF    TXT 604
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 609
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upr. odbora hrv; slav. šumarskoga družtva obdržavane dne 2./VIII. u Zagrebu. — XXIV. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Izlet hrv.-slav. šumarskoga družtva prigodom XXIV. glavne skupštine u Gorski kotar. — Nacrt poslovnika za glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 610
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv. slav. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1900. br. 14.484, o naukovnom i izpitnom redu za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF    TXT 626
 
Različite viesti i sitnice :
     
Privatni tečaj za naobrazbu lugara u Topuskom. — Šume u Francezkoj. — Internat za slušatelje gospodarstva u Križevcih. — Obumiranje jelovih stabala u šumi „Škamniei" im. obćine ogulinske. — Reorganizacija tehničke srednje škole u Sarajevu. — Poučno putovanje slušača šumarstva.     PDF    TXT 634

                UNDER CONSTRUCTION