broj: 11/1897        pdf (11,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše J. Z
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.     PDF    TXT 467
 
Družtvene viesti:
     
XXI. glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik, sastavljen n Zagrebu dne 26. rujna 1897. prigodom obdržavanja XXI. glavne skupštine hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavanoj dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu.     PDF    TXT 503
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Načelne riešitbe     PDF    TXT 530
 
Različite viesti:
     
Dražba stabala     PDF    TXT 533
Pismo Josipu Ettingeru, umir. kr. kot. šumar, nadzorniku u Zagrebu     PDF    TXT 534
 
Sitnice:
     
Vepar u virjanskoj šumi.     PDF    TXT 536
Na uvaženje     PDF    TXT 536
Oglas.     PDF    TXT 537

                UNDER CONSTRUCTION