broj: 11/1895        pdf (7,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poklonstvena deputacija predsjedništva, upravljajućeg odbora i članova pozvanika hrv.-slav. šumarskog družtva kod Njegovog ces. i kr. apostol. Veličanstva Franje Josipa I. cara austrijskoga, apostol, kralja Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i t. d. i t. d.     PDF    TXT 435
U moskovskom šumarskom odsjeku predavao Z. Z. Kerni
O pošumljivanju u francezkih Alpah i u Pirenejah.     PDF    TXT 458
 
Osobne viesti:
     
Premještenje     PDF    TXT 463
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 463
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Ugarska statistika o šumah i trgovini sa drvi     PDF    TXT 464
 
Različite viesti:
     
† Chambrelent. — Pucanje na golube u Ilidži.     PDF    TXT 466
 
Sitnice:
     
Lovište kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcih. — Njuh u puževah. — Stroj za gotovo izradjivanje dužica za burad (bačve). — Stroj za oblenje dnica. — Okružnica i molba za popunjenje domaće sbirke ptica. — Prihod poreza na lov i puške. — Sada i kod nas riedko drvo. — Vlastela, koja bi si htjela urediti ribnjake ili ribane. — Odnošaji šumarstva u Poljskoj — Bugarski obrt sa drveninom .     PDF    TXT 467
Pita se ?     PDF    TXT 472
Dražba stabala     PDF    TXT 472
Prodaja starih hrastovih i inih stabala.     PDF    TXT 473
Stiglo kod zaključka „Šumar. lista"     PDF    TXT 473

                UNDER CONSTRUCTION