broj: 11/1892        pdf (11,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
XV. redovita glavna skupština hrvat.- slavon. šumarskog družtva, obdržavana u gradu Varaždinu dne 11. i 12. rujna 1892     PDF    TXT 457
Studia B. Kosovića, ab. šum
Prigodom reorganizacije.     PDF    TXT 471
Pravo lova.     PDF    TXT 495
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, glede umirovljenja i obskrbe činovnika i službenika imovnih obćina u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini, njihovih udova i sirota — Naredba kralj. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 25. rujna 1892. br. 44.973. o biljegovanju dražbenih zapisnika i inih šumskih proizvoda.     PDF    TXT 498
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja šum. proizvoda u šumah investicionalne zaklade. — Uspjeh dražbe stabala kod imovne obćine križevačke — Prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine na pismene ponude u tekućih sječinah. — Uspjeh dražbene prodaje stabala kod brodske imovne obćine     PDF    TXT 499
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom roku god. 1892. — Borba za obstanak. — Čuvanje mlađih nasada proti ogrizanju. — Boj sa zvjerokradicom. — Jedna o pogibeljnosti lasice po divljač     PDF    TXT 501
Poziv     PDF    TXT 504

                UNDER CONSTRUCTION